Support Produkter Om ATZnet Bladrekatalog Bredbånd CMS-system Webshop

Ansættelsesprocedure

Nedenfor kan du læse om den procedure som normal anvendes ved ansættelse af nye medarbejdere hos ATZnet.

Opslag af ledige stillinger
Ledige stilllinger hos ATZnet besættes normalt ikke uden at have været opslået.
Det vil sædvanligvis ske her på hjemmesiden, i udvalgte trykte medier, på www.jobindex.dk samt på www.jobnet.dk.
 
Registrering af ansøgningerne
Ved ansøgningsfristens udløb vil vi foretage første gennemgang af de indkomne ansøgninger.
 
Ansøgningen skal være bilagt CV, relevante eksamenspapirer, dokumentation for tidligere beskæftigelse eller udtalelser mv. 
 
De e-mail adresser, som er angivet i ansøgningerne, vil blive sat på en mailing liste, som anvendes ved fremtidig kommunikation med ansøgerne.
 
Bekræftigelse af modtagelse
Du vil snarest mulig herefter få en e-mail med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Alle skriftlige ansøgninger, der modtages inden fristens udløb, vil blive taget i betragtning.

Ansøgninger modtaget via e-mail vil ikke komme i betragtning.
 
Gennemgang af ansøgninger
Efterfølgende vil der blive foretaget en grundig gennemgang af ansøgningerne. Afhængig af antallet vil dette tage mellem 1 og 2 uger.

Det kan i enkelte tilfælde godt være svært at få planlægningen af samtalerne til at gå op, hvorfor samtalefasen desværre nogle gange kommer til at vare længere end 1-2 uger. Vi vil, i fald der opstår forsinkelser, forsøge at informere ansøgerne om forsinkelserne.

1. personlig samtale
Blandt de kvalificerede ansøgere indkaldes et antal til en personlig samtale.
 
Antallet af indkaldte ansøgere afhænger af, hvilken type job det er, og hvor mange ansøgere, der vurderes at være i besiddelse af de rette kvalifikationer til jobbet.

 
I forbindelse med samtalen vil du få mere at vide om den konkrete procedure for ansættelserne og andre oplysninger, fx hvor mange der har søgt og hvor mange der er indkaldt til samtale.
 
Formålet med samtalen er at afklare om kandidat og virksomhed passer sammen. 
 
Vi ønsker med samtalen at vurdere ansøgerens personlige og faglige kvalifikationer i forhold til den konkrete stilling. Samtidig ønsker vi også at få et indtryk af, hvilke rammer ansøgeren skal have for at kunne fungere bedst i den opslåede stilling.
 
Samtalen vil typisk være struktureret på den måde at virksomheden præsenteres og indholdet af den ledige stilling uddybes.
 
Derefter får ansøgeren mulighed for at præsentere sig selv.
 
Der afsluttes med en række uddybende spørgsmål hvor begge parter kan få lejlighed til at få afdækket eventuelle uafklarede punkter.

Efter at alle de indkaldte ansøgere har været til samtale, vil der blive foretaget en evaluering af samtalerne og umiddelbart herefter indkaldes nogle ganske få ansøgere til anden samtale.
 
De ansøgere som skal til anden samtale vil blive kontaktet telefonisk.
 
2. personlige samtale
Den anden uddybende samtale vil have til formål, at afklare hvem af de mest kvalificerede ansøgere, som skal have stillingen tilbudt.
 
Der vil i denne fase være mulighed for at foretage en afstemning af begge parters ønsker og forventninger.
 
Ansættelse
Når samtalerne er gennemført, og der er truffet beslutning om, hvem der skal have tilbud om ansættelse, vil der straks blive taget kontakt til den udvalgte ansøger.

Efterfølgende vil den udvalgte ansøger modtage en e-mail med en skriftlig bekræftelse på ansættelsen. Her angives også, hvornår den første arbejdsdag er.
 
Ansættelseskontrakten vil blive tilsendt hurtigst muligt, eller der aftales et mødetidspunkt for underskrivelse.
 
I forbindelse med ansættelsen vil man blive afkrævet en straffeattest.
 
Hvis man har brug for at få udleveret sin private straffeattest, skal man personlig møde op på  politistationen i sin lokale politikreds. Man skal medbringe legitimation udstedt af en offentlig myndighed. Ens personnummer skal fremgå af legitimationen.
 
Udstedelse af en straffeattesten er gratis, og er den "ren", vil den normalt blive udleveret med det samme. I alle andre tilfælde sendes straffeattesten med posten inden for én uge.
 
Afslag
Ansøgere, der ikke kommer til samtale, vil hurtigst muligt få et afslag via e-mail.

 
Ansøgere, der har været til samtale, vil blive kontaktet telefonisk af den medarbejder, der har haft ansvaret for samtalerne og man vil her få mulighed for en evaluerende samtale om forløbet.
 
 
 
 
Vi søger
 
Procedure
 
Tips
© Design-Line Danmark  V.5.6--1058551 
Forside Om ATZnet Vision, mission og mål  Forretningsområder   Ledige stillinger  Produkter Ny hjemmeside  Domæner  Webhotel  Webshop  IT-sikkerhed  Mailhotel  Bladrekatalog  DNS service  SEO  CMS  Serverhosting  Hosted Exchange  Hosted Sharepoint  Telefoni   Bredbånd   SMS systemer  Online backup  Økonomisystem  Nyheder Referencer Download Partnerprogram Support  Kontakt LOG IN Adresseændring  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark